Zendingsmiddag/avond Zendingsmiddag/avond

Op D.V. woensdag 3 april hopen Nico en Jolanda Bontenbal ons iets te komen vertellen over het zendingswerk in Malawi.
Nico en Jolanda hebben daar jaren zendingswerk verricht en zijn enkele weken geleden teruggekeerd naar Nederland.

‘s Middags om 16.00 uur zijn alle kinderen en jongeren hartelijk welkom.
Dan zullen ze speciaal voor de jeugd een presentatie geven.

Aansluitend zullen we samen een patatje eten.

‘s Avonds om 19.30 uur geven Nico en Jolanda een presentatie voor de hele gemeente.

Hartelijk welkom dus voor groot en klein in ‘De Morgenster’

We zien uit naar uw en jouw komst!
 

 
Zendingscommissie Zendingscommissie

In de afgelopen periode zijn we bezig geweest om vorm te geven aan een zendingscommissie voor onze gemeente.  De doelen van deze commissie zijn vooral om de bekendheid van de GZB uit te breiden en geld bijeen te brengen om dominee van den Berg te ondersteunen in zijn werk voor de GZB.
Rein Kleine is de voorzitter van deze commissie. Verder zitten in de commissie Piet Egas, Willeke v.d. Berg, Annelies Flikweert en Hannie Tanis.
We zullen in de komende tijd gaan kijken wat we voor activiteiten kunnen doen om geld te verzamelen en de bekendheid van de GZB uit te breiden.
Ook uw ideeën zijn hartelijk welkom!