Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 

 
Team Team


v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.

 
Nieuws Nieuws

Vrijwilligersavond
Zoals vorig jaar willen we ook dit jaar voor de jaarmarkt een vrijwilligersavond organiseren. Alvast via deze weg willen we de vrijwilligers uitnodigen op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in de Morgenster. Ons doel hierbij is om alles voor de jaarmarkt nog een door te nemen, via de mail krijgt u als vrijwilligers nog verdere informatie en uitnodiging voor deze avond.

Herhaalde oproep voor hulp
Fijn dat enkelen van de gemeenteleden zich al hebben aangemeld om te helpen tijdens de jaarmarkt, maar nog steeds zijn we op zoek naar flink wat hulp voor deze dag. Ook zoeken we ’s morgens hulp voor het opbouwen van de kramen!
Mocht u/jij zin hebben om deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom. Ook als u denkt dat uw hulp vanzelfsprekend is, geef het toch even door. U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis. Via de mail of telefonisch 0187-683280.

2de handskleding
Alle 2de handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is. De kleding kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.

2de handsspullen
2de hands spullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12.
Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen.
Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

Levensmiddelen
Misschien wilt u alvast met ons mee verzamelen voor onze levensmiddelenkraam. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Denk bijvoorbeeld aan blikken soep, zeep, shampoo, drinken enz. Het kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 of Daniëlle Quist, Emmaweg 3.

Big shoppers
Ook zijn we op zoek naar big shoppers, zodat we deze aan het eind van de dag kunnen verkopen en de bezoekers deze kunnen vullen met 2de hands spullen.
Heeft u wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Anne Grinwis Preekhillaan 12.
 

Nieuw
Dit jaar is er de mogelijkheid om een kraam te adopteren.
U zult denken wat houdt dit in?
Mocht u om bepaalde redenen niet op de jaarmarkt aanwezig kunnen zijn en toch uw steentje bij willen dragen hieraan, dan is er een mogelijkheid om voor 15,- euro een kraam te sponsoren.
Zie voor verdere info bijgevoegde flyer.
 

Terugblik
Afgelopen 23 maart werd de tweede zangavond van het jaar gehouden. Het Chr. Ouddorps mannenkoor en de Chr. gemengde zangvereniging met Hart en Stem mochten in ons midden zijn.
Door zang, woord en instrumentale klanken mocht Gods lof gehoord en verkondigd worden. Vanaf deze plaats allen hartelijk dank voor uw komst en bijdrage.
De collecte van deze avond heeft het bedrag van € 463,75 opgebracht.

Nieuw commissielid
Mijn naam is Rianne Klepper, 11 jaar woonachtig in Ouddorp en ik kom al een poosje in de dorpskerk van Ouddorp. Ik ben getrouwd en samen hebben wij 2 kinderen. Sinds kort mag ik me lid noemen van de activiteitencommissie van de kerk.
Al langer liep ik rond met de gedachte dat ik wat meer bij wil dragen aan de gemeente en had dit ook al eens aangegeven bij Alette van de activiteitencommissie. Toen zij me begin dit jaar opbelde met de vraag of ik in de plaats van Andrea wilde komen, heb ik niet lang getwijfeld.
Andrea heeft 10 jaar lang de zangavonden geregeld en die taak ga ik nu op me nemen. Gelukkig kan ik voorlopig nog bij haar terecht als ik vragen heb, want als je het al zo lang doet, dan weet je precies wat er bij deze avonden komt kijken.

De eerste vergadering van de activiteitencommissie heb ik al bijgewoond, het is een leuk team zo samen met Jan, Alette, Daniëlle en Anne. Hier viel me op dat er heel wat bij komt kijken om al de activiteiten te organiseren. Zeker voor de jaarmarkt moet heel veel geregeld, gevraagd en georganiseerd worden.
 
Dat is het natuurlijk allemaal waard voor de kerk, als je kijkt wat er vorig jaar binnen is gekomen, ruim € 13.000,- ! Dit is een superbedrag waar weer mooie dingen mee gedaan kunnen worden. De piano voor de zangavonden is er mee aangeschaft en ook een gedeelte van het groot onderhoud van het orgel is ermee bekostigd.
Dit jaar gaan we sparen voor het onderhoud aan de buitenkant van de kerk, dit is ook hard nodig. We hopen dat iedereen die in de gelegenheid is wil helpen.
 
Er zijn nog veel mensen nodig die achter een kraam willen staan op de jaarmarkt op 31 mei. Dus geef je op en geniet mee op deze gezellige, drukke dag. We willen er een aantal nieuwe activiteiten aan toevoegen en voor iedereen die mee helpt die dag hebben we ook wat leuks in petto. Wat dat is blijft nog even een verrassing.
‘Samen bouwen aan de Hervormde gemeente van Ouddorp’
Ik heb er zin in! Helpt u ook mee, want samen bereiken we meer!

Hartelijke groet, Rianne.

Vooraankondiging
Op D.V. zaterdag 22 juni is er weer de mogelijkheid om uw eigen spullen te verkopen op onze kleedjesmarkt. Een plekje van 4 meter kost 10 euro. U kunt zich alvast aanmelden bij Daniëlle Quist, 06-23464879 of per mail naar