Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Fietspuzzeltocht opbrengst
De fietspuzzeltocht mocht dit jaar weer een groot succes zijn met ca. 275 deelnemers. Ook dit jaar weer veel meer dan we verwacht hadden! Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Gelukkig was het ook mooi weer en kregen we positieve reacties van de deelnemers. De opbrengst kwam uit op €1315. We willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft gegeven, hartelijk bedanken!

Giften
Er komen regelmatig giften binnen naar aanleiding van verkoop, bijvoorbeeld bij de tuintjesmarkt maar ook van verkopingen op een ander moment. De laatste 2 maanden zijn er grote giften binnengekomen, in totaal zo’n €1200. Met name de verkoop van familie Meijer en familie Splunder leverden hieraan een grote bijdrage. Daarom willen we hierbij even een moment nemen om iedereen die een gift heeft gedaan heel hartelijk te bedanken!

Visactie met terras
Zaterdag 11 september hopen we tussen 10.00 en 13.00 uur weer kibbeling te verkopen. Dit keer kan niet vooraf besteld worden, dus kom bijtijds langs om verzekerd te zijn van een portie heerlijke vis van Sperling! Naast kibbeling is er ook gebakken tong. Verder is er een terras en wordt er koffie, thee en gebak verkocht. Ook hebben we afgebakken broodjes.
Wilt u helpen bij de catering of iets bakken, stuur dan een berichtje naar Rianne Klepper (06-10332631) of activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl.

Inzameling kleding
Binnenkort hopen we een kledingmarkt te houden. De datum en meer details hierover volgen in de komende Kleine Kracht. We beginnen echter alvast met de inzameling van kleding hiervoor. Heeft u schone, goede kleding die u niet meer draagt? Dan kunt u dat tot en met 25 september afgeven bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 in Ouddorp.