Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 

 
Team Team


v.l.n.r. Anne Grinwis, Alette en Jan Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist

 
Nieuws Nieuws

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
Adverteren is al mogelijk vanaf 25 euro. Voor meer informatie kunt u mailen naar

Zangavond
Zaterdag 16 februari zal de eerste zangavond van dit jaar worden gehouden, misschien heeft u nog niet eerder een zangavond bijgewoond, hierbij een hartelijke uitnodiging om een keer te komen luisteren.
Medewerking deze avond wordt verleend door het ensemble ’Musica Sororum’ o.l.v. Jan Teeuw en het ensemble Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters.
De avond begint aan om 19.30 uur. Er wordt gecollecteerd voor de onkosten.

Op zoek naar en nieuw lid voor de activiteitencommissie
Andrea Grinwis heeft vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Omdat er geen nieuw lid gevonden werd heeft ze ons nog één jaar ondersteund, maar gaat er nu echt mee stoppen. We willen Andrea hartelijk danken voor de vele jaren trouwe inzet in de commissie. Maar om alle activiteiten doorgang te geven is de commissie nog steeds op zoek naar een nieuw en enthousiast commissielid. Met elkaar organiseren we de activiteiten en met meerdere commissieleden kunnen we het werk beter verdelen, want vele handen maken licht werk.
Wil je meer weten over wat de commissie allemaal doet en wat er eventueel van je verwacht wordt, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de commissieleden of te mailen naar:

WhatsAppgroep
Op de gemeenteavond van 2018 is er een WhatsAppgroep aangemaakt. Deze groep is bedoeld om vrijwilligers te zoeken voor activiteiten binnen de gemeente.
Op dit moment zijn er ongeveer 30 gemeenteleden lid van deze groep, maar hoe meer mensen er in de groep zitten, hoe beter het is natuurlijk. Als u/jij ook lid wil worden van deze groep, neem dan gerust contact op met iemand van de activiteitencommissie of stuur een mail naar:

Jaarmarkt
D.V. 31 mei hoopt er weer een jaarmarkt te zijn. (Alvast handig voor in de agenda!) Hiervoor zijn wij nog op zoek naar opslagruimte voor de tweedehandsspullen.
Weet u iemand of heeft u zelf opslagruimte, dan horen wij het graag.

Een jaarmarkt zonder kramen bestaat niet. Dus weet u een bedrijf/winkel die er zou kunnen staan of wilt u er zelf staan (als bedrijf of als particulier), dan horen wij het graag. Andere ideeën voor de jaarmarkt zijn natuurlijk ook welkom!

Om de jaarmarkt te kunnen houden, hebben we niet alleen gevulde kramen nodig, maar ook gemeenteleden die willen helpen. Hoewel het nog vroeg is, willen we toch de mogelijkheid bieden dat mensen zich aan kunnen melden.