Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2017 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. Penningmeester is Maurits Grinwis
Ons emailadres is

Groeten van alle activiteiten commissie leden.
Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis
 
 
 


 

 
 

 
 

 
Nieuws Nieuws

Kerstpostactie
Zaterdag 9 december van 10.00 uur tot 15.00 uur en dinsdag 12 december van 18.30 uur tot 20.30 uur kunt u uw kerst en nieuwjaarskaarten inleveren in de ‘Morgenster’, ingang via de Hoenderdijk. Op zaterdag zal de activiteitencommissie koffie en erwtensoep verkopen, op beide dagen zijn er de zelfgemaakte kerststukjes te koop. De opbrengst van de kerstpost is dit jaar voor het realiseren van beelduitzending via kerkomroep.nl. Zie de poster voor meer informatie.
 
Post sorteren en bezorgen

We gaan de post die uit Flakkee komt donderdagmorgen 14 december sorteren. We beginnen om 9.00 uur in de ‘Morgenster’. Heeft u tijd, en wilt u komen helpen, dan zien we u graag. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen de post rondbezorgen. Het is altijd erg veel voor ons dorp. Graag horen we van u/jij of je mee wilt helpen. Je kunt bellen naar Anne Grinwis 683280 om je hier voor op te geven. We hopen dat u (weer) bereid bent om mee te helpen, vele handen maken licht werk.
 
Kerstzangdienst m.m.v. Chr. Mannenkoor “Obadja” en het Chr. Kamerkoor “Da lui Cantiamo”

Op zaterdag 23 december hoopt het Chr. Mannenkoor “Obadja” o.l.v. Jan Bezuijen en het Chr. Kamerkoor “Da lui Cantiamo” o.l.v. Willem Meijboom medewerking te verlenen aan een kerstzangavond in onze kerk. Organist in Johan van Wijk, Martin van Moort en Andrea Grinwis zullen de dwarsfluit bespelen en Astrid van Rossum de harp. De aanvang van deze avond is 19.30 uur, er zal gecollecteerd worden voor de onkosten. Allen hartelijk welkom!
 
Oliebollenverkoop zaterdag 30 december

Dit jaar willen we op zaterdag 30 december oliebollen verkopen, we willen starten met de verkoop om 8.30u tot 11.30 uur. U bent van harte welkom om uw oliebollen bij ons te komen kopen en zo het werk van de kerk te steunen. De prijs van de oliebollen zijn per stuk € 0.70 en voor 6 stuks € 4.00 (u heb de mogelijkheid om vooraf te bestellen, zie bestelbon) U kunt ook gezellig bij ons een kopje koffie komen drinken met een heerlijke oliebol erbij, ook hiervoor hartelijk welkom in de ‘Morgenster’.
 
Herhaalde oproep, hulp gezocht 30 december

Helaas hebben we nog niemand bereid gevonden die ons zaterdag 30 december wil helpen met het oliebollen bakken en verkopen! Vandaar nogmaals deze oproep, hebt u/jij deze dag wat tijd over, al is het maar een paar uurtjes, alle hulp is welkom! U kunt zichzelf aanmelden via de mail: of bij een van de commissieleden.