Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Jaaropbrengst 2020
Nu de opbrengst van de oliebollen (€ 680,25) bekend is kunnen we ook de jaaropbrengst van 2020 bekend maken. Er was bij de vorige Kleine Kracht ook nog Rittersport chocolade te koop, die is deels in december en deels in januari verkocht en is nu uitverkocht. Alleen het deel wat verkocht is in december is meegerekend onder de jaaropbrengst van 2020.
Al met al is de jaaropbrengst € 14.306,97 dit bedrag is bestemd voor de predikantsplaats. We zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee en dankbaar voor. We hebben het in de vorige Kleine Kracht al genoemd, maar bij deze nogmaals iedereen hartelijk bedankt die hieraan heeft bijgedragen!

Vooruitzicht 2021
Normaalgesproken geven we rond deze tijd ook een vooruitblik op de activiteiten voor komend jaar, maar gezien de omstandigheden kunnen we dat nu niet doen. We hopen u op de hoogte te houden zodra we meer weten!