Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Nieuws Nieuws
Terugblik Kerstpostactie
We hebben vanuit onze gemeente 1072 kaarten ingezameld en over het eiland mogen laten bezorgen. De opbrengst van de totale Kerstpostactie met de verkoop van kerststukjes en dergelijke is € 1.256,15. We willen iedereen heel hartelijk danken voor het maken van de kerststukjes en voor het helpen bij het sorteren en bezorgen van de post!

Verkoop wenskaarten
De verkoop van de wenskaarten gaat ook in het nieuwe jaar door. Wilt u een nieuwe voorraad van bijvoorbeeld gefeliciteerd-, huwelijk-, beterschap- of rouwkaartjes dan kunt u contact opnemen met Anne Grinwis, 06-15282494. De kaarten kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 7,00.

Terugblik 2022
Terugkijkend naar 2022 hebben we weer prachtige acties mogen doen voor de kerk: van paasbrunch tot fietstocht en van kleedjesmarkt tot kerstpostactie. Er kwamen weer allerlei leuke en lekkere acties voorbij
met als hoogtepunt de Jaarmarkt. Wat was het fijn om weer met heel de gemeente actief te zijn op deze dag en deze daarna ook gezamenlijk met iedereen af te sluiten. We willen iedereen heel hartelijk danken voor alle hulp in welke vorm dan ook, vrijwilligers die hun eigen verkopen doen voor onze commissie, vrijwilligers die vaak klaar staan voor ons en vrijwilligers die af en toe aanschuiven! Het is onmogelijk om iedereen los te noemen, omdat we dan zeker mensen gaan vergeten. Toch willen we wel (nogmaals) een speciale dank uitspreken naar Alette en Jan, maar ook naar Rianne voor al hun bijdrages in de commissie. We moeten het helaas nu zonder hen doen in de commissie, maar in het afgelopen jaar (en jaren!) hebben zij zich enorm ingezet. Ook Cor wil we graag bedanken dat hij altijd, ook als wij even iets vergeten, voor ons klaar staat! De totale opbrengst van de commissie in 2022 is het dankbare bedrag van: € 17.064,64.

Vooruitblik 2023
Zoals eerder genoemd, zijn er wat vertrekken geweest uit onze commissie. Gelukkig werd de commissie in de loop van het jaar aangevuld door Marlies. De grote van onze groep heeft gevolgen voor het soort acties en het aantal acties die we in 2023 zullen doen. Uiteraard zullen sommige acties weer terugkomen, maar als commissie gaan we ons beraden hoe we de tijd voor de commissie het beste kunnen combineren met de tijd die we besteden aan ons werk en onze thuissituaties. Wilt u of wil jij onze commissie komen versterken? Welkom! Je kunt contact opnemen met Anne Grinwis (06-15282494), Marlies Schollaart (06-10067546) of Daniëlle Quist (06-23464879). Mailen kan ook naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl. Daarnaast hebben we ook nog een vrijwilligersapp waar vrijblijvende hulpvragen van ons in komen voor hulp bij bepaalde acties. Aanmelden voor deze app kan ook via één van de commissieleden.