't Pinksterpad en DABAR 't Pinksterpad en DABAR

Pinksterpad 2018

Op 2e  Pinksterdag, DV. 21 mei 2018, wordt de eilandelijke wandeltocht "Pinksterpad" weer georganiseerd. Dit jaar is Stellendam aan de beurt. Er is een tocht van 5 km en een van 10 km. Er wordt gewandeld van de Hervormde Kerk via een mooi tocht naar de Gereformeerde Kerk in Stellendam. Het organisatie comité is bijna klaar met de voorbereidingen en binnen zal de folder ook beschikbaar komen. 
 
DABAR - recreatie evangelisatie
Dit jaar is Camping Witte aan de Klarebeekweg bereid gevonden om het mooie Dabar werk te laten plaatsvinden. Het zal dit eerste jaar een zeer kleinschalig karakter hebben, waarbij ook geheel wordt teruggegaan naar de basis. Evangelisatie en contact met de camping gasten. Onze gemeente zal dit eerste jaar bij deze camping dienen als zogenaamde adoptie gemeente. Een en ander zal te zijner tijd verder worden gecommuniceerd. We zijn de Heere heel dankbaar dat er onverwacht toch een nieuwe camping is gevonden in Ouddorp om dit mooie werk voort te zetten.

 

 
Zendingscommissie Zendingscommissie

In de afgelopen periode zijn we bezig geweest om vorm te geven aan een zendingscommissie voor onze gemeente.  De doelen van deze commissie zijn vooral om de bekendheid van de GZB uit te breiden en geld bijeen te brengen om dominee van den Berg te ondersteunen in zijn werk voor de GZB.
Rein Kleine is de voorzitter van deze commissie. Verder zitten in de commissie Piet Egas, Willeke v.d. Berg, Annelies Flikweert en Hannie Tanis.
We zullen in de komende tijd gaan kijken wat we voor activiteiten kunnen doen om geld te verzamelen en de bekendheid van de GZB uit te breiden.
Ook uw ideeën zijn hartelijk welkom!