maandag 19 december 2022

Kerstviering Vrouwenkring "Sola Fide"

Datum: 
 maandag 19 december 2022
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 de Morgenster

Op maandag 19 december hopen we als Vrouwenkring onze kerstviering te houden in De Morgenster. Het thema is: “ HISTORIE GLORIE VICTORIE” We gedenken de komst van onze Heiland naar deze aarde: *aan de hand van diverse schriftlezingen uit het Oude Testament volgen we de profetieën die de komst van
onze Heiland hebben voorzegt. *en de vervulling van deze profetieën lezen we natuurlijk in het Nieuwe Testament.
*ook in gedichten, muziek en zang willen we dit laten horen.
Deze avond beginnen we samen met een maaltijd. Zowel voor de maaltijd als voor de kerstviering bent u als ouderen van de gemeente van harte uitgenodigd. Ook de partners en kinderen van de leden van de Vrouwenkring zijn van harte welkom.

De maaltijd begint om 17.30 uur, inloop vanaf 17.00 uur. De kerstviering begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Graag uiterlijk vrijdag 16 december doorgeven dat u komt: Ellen Egas: 06-23474059 Mail: ellenstroo@gmail.com We hopen op een gezegend samen zijn met elkaar!

terug