Reformatie avond Reformatie avond
Reformatieherdenking in de Herv. kerk van Goedereede  

Wat heeft de reformatie ons te zeggen Anno Domini 2022? Door alle eeuwen heen hebben mensen gezocht naar houvast. Naar een veilige haven, waar toevlucht genomen en rust gevonden wordt. Waar vindt u die?
Ook Luther (1483-1546) zocht daarnaar, maar door de werken en de vele opgelegde plichten werd het doel niet bereikt en gaf het ook geen rust en vrede in het hart. Tijdens die zoektocht naar het doel van het leven en het “behoud” van de mens, herontdekte hij, nu ruim vijf eeuwen geleden, en met en na hem ook verschillende reformatoren de eenvoud van de genade dat alleen Jezus Christus de weg de waarheid en het leven is.
Het gaat hier niet om de mens, maar wat heeft God voor de mens gedaan en in deze afhankelijkheid kunnen we onze Schepper en Verlosser eren, loven en prijzen.
Die bijzondere ontdekking willen we D.V. zaterdagavond 29 oktober a.s. met de gezamenlijke protestantse kerken op de kop van het eiland herdenken in een Reformatiebijeenkomst, die gehouden zal worden in de Herv. kerk van Goedereede. Aanvang 19:30 uur. We mogen deze avond vanuit Bijbelsperspectief het antwoord vinden op wat de reformatie ons ook nu nog te zeggen heeft. Deelnemende predikanten van Ouddorp, Goedereede en Stellendam zullen aan deze avond meewerken, er is een overdenking (meditatie) en een declamatie. Ook het bekende Lutherlied zal niet ontbreken. Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting “In de rechte straat”.
U bent van harte welkom.

 
terug