Nieuws Nieuws
Terugblik
In december zijn er weer diverse activiteiten geweest, zoals de kerstpostactie, een zangavond en de oliebollenactie. Tijdens de kerstpostactie waren ook dit jaar weer kerststukjes en erwtensoep te koop. Mooi dat we elkaar zo als gemeente nog konden ontmoeten, juist in deze verdrietige periode. Bedankt allen voor het maken van de kerststukjes, erwtensoep, lekkers bij de koffie en ook voor het uitzoeken en rondbrengen van de kaarten. De opbrengst was € 1.311,-.
Iedereen hartelijk bedankt.

Vrijdag 20 december was er een zangavond met de koren Jeduthun o.l.v. Jan Wisse en Sursum Corda o.l.v. Kees Villerius. Het orgel werd daarbij bespeeld door Willem den Boer en Jan Bezuijen. We mogen terugzien op een mooie avond met zang afgewisseld met bemoedigende woorden en een meditatie.
De opbrengst was € 516,70. Hartelijk dank hiervoor.

Als laatste actie van het jaar, hebben we de inmiddels bekende oliebollenactie gehouden. Al vroeg in de morgen waren een aantal commissieleden en bakkers aanwezig, voor de eerste voorbereidingen.
We willen de gemeenteleden die hun hulp aanboden en alle sponsoren die ons geholpen hebben met deze oliebollenactie hartelijk bedanken.
De opbrengst van deze actie is € 727,92 Allen hartelijk dank!

Bedankt
Als activiteitencommissie willen we iedereen hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage in het afgelopen jaar. We mogen terugzien op mooie zangavonden en activiteiten. Ook dit jaar staan er D.V. weer mooie activiteiten op het programma.

Snoeprollen
Er zijn nog steeds snoeprollen te koop, dus mocht uw voorraad op zijn, dan horen wij het graag. De prijs is 9 rollen voor € 5,-. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Alette Steenbergen (0657167832) of mailen naar .

Advertentie plaatsen in liturgieën zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren. Graag geven wij u informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen. Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat. De mogelijkheden voor een advertentie zijn:

A8 formaat liggend voor de prijs van € 25,-
A7 formaat staand voor € 50,-
A6 formaat liggend voor € 75,-
A5 formaat staand voor € 200,-
Voor kleurenadvertenties in de binnenkant komt er 20% op de prijs voor een zwart/wit advertentie. In overleg is het mogelijk om tegen een meerprijs een advertentie in kleur aan de buitenkant van het programmaboekje te laten drukken. Hier hebben wij ruimte voor 1 advertentie in A5 formaat.

Voor 2020 staan weer 4 mooie zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot.
Mocht u willen adverteren, mail dan voor 1 maart een complete advertentie in Word of PDF naar met daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken en of u het wel of niet in kleur wilt. Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.
terug