Nieuws Nieuws
Fietspuzzeltocht
Zoals in de vorige Kleine Kracht vermeldt hopen we de fietspuzzeltocht (die gepland staat op maandagavond 3 augustus) door te laten gaan, zij het met een aantal aanpassingen. Zo is de starttijd een kwartier langer dan normaal, van 18:15-19:00 uur. Ook willen we u vragen bij het betalen van uw deelname aan de tocht voldoende afstand te houden. In plaats van een vast rustpunt, krijgt iedere betalende deelnemer een goodiebag met consumpties mee. De fietspuzzeltocht is ±20km door Ouddorp en omstreken en het startpunt is op het kerkplein aan de Weststraat 2. Aan het einde van de tocht kunt u uitrusten onder het genot van drinken met iets erbij, er zijn diverse dingen te koop. Uiteraard houden we ons ook hierbij aan de RIVM-richtlijnen. We zijn nog op zoek naar sponsors voor deze actie, kent u of bent u een bedrijf of iemand die ons misschien wil helpen neem dan contact op met Danielle Quist. (06-23464879)

Lootjesactie
In de vorige Kleine Kracht waren we helaas vergeten de opbrengst op te nemen van de lootjesactie, die we in mei hebben gehouden.
Deze heeft het mooie bedrag van € 718,- opgebracht.

Vaderdagactie
De Vaderdagactie afgelopen maand was een succes. Zo zijn er in totaal 45 potten advocaat verkocht, en diverse verpakte pakketten en losse producten. Doordat Van Wijk installaties BV de inkoopkosten heeft gesponsord kwam de totaalopbrengst op het bedrag van € 1.222,30.

Acties komende tijd
We mogen blij zijn met de opbrengst tot nu toe, die inmiddels meer dan € 5.000,- is. Het was een intensieve tijd, daarom willen we het komende weken even wat rustiger aan doen, maar er hopen zeker nog meer acties te volgen. Ideeën zijn nog steeds welkom!
terug