Nieuws Nieuws
Kerstpost
Inleveren van de kerstpost zal plaatsvinden op zaterdag 14 december van 10.00-15.00 uur en woensdag 18 december van 18.30 tot 19.30 uur in ‘De Morgenster’. Het uitzoeken van de kaarten zal plaatsvinden op donderdag 19 december van 8.30 -11.00 uur.

Rondbrengen kerstpost
Zou u/jij er alvast over na willen denken of u/jij een aantal straten aan kerstpost rond wilt brengen? Opgeven hiervoor kan bij Anne Grinwis tel: 0615282494 of via de mail:


Oliebollen verkoop
Ook dit jaar zouden we graag op oudejaarsdag weer oliebollen bakken en verkopen. Maar we zijn op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen komen helpen met bakken en verkopen van de oliebollen. Aanmelden hiervoor kan via de mail: of via Daniëlle Quist tel: 0623464879.

Snoeprollen
Er zijn nog steeds snoeprollen te koop, dus mocht uw voorraad op zijn, dan horen wij het graag. De prijs is 9 rollen voor €5, -. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Alette Steenbergen tel: 0657167832 of mailen naar .

Advertentie plaatsen in liturgieën zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren. Graag geven wij u informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen. Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat. De mogelijkheden voor een advertentie zijn:

A8 formaat liggend voor de prijs van € 25,-
A7 formaat staand voor € 50,-
A6 formaat liggend voor € 75,-
A5 formaat staand voor € 200,-
Voor kleurenadvertenties in de binnenkant komt er 20% op de prijs voor een zwart/wit advertentie. In overleg is het mogelijk om tegen een meerprijs een advertentie in kleur aan de buitenkant van het programmaboekje te laten drukken. Hier hebben wij ruimte voor 1 advertentie in A5 formaat.

Voor 2020 staan weer 4 mooie zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot.
Mocht u willen adverteren, mail dan voor 1 maart een complete advertentie in Word of PDF naar met daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken en of u het wel of niet in kleur wilt. Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht.
terug