Meeluisteren Meeluisteren
De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Ook kunt u de diensten op een later tijdstip via diezelfde site beluisteren. Wanneer u een bijdrage wilt geven voor de kosten die hieraan voor ons als gemeente verbonden zijn, dan zijn we als gemeente u daar zeer erkentelijk voor en kunt u deze gift overmaken op onze bankrekening NL87 RABO 0341 6707 07 t.n.v. de Herv. Gem. Ouddorp onder vermelding van: “gift kerkomroep”.
 
Voor kerkradio aanvragen/vragen, klachten e.d. met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij Arjan Tanis, zie contactgegevens.

 
terug