Kleine Kracht Kleine Kracht

Elke maand wordt de gemeente door middel van een contactblad op de hoogte gesteld van het wel en wee van de gemeente, als ook activiteiten en dergelijke.
U kunt de digitale nieuwsbrief maandelijks in uw mailbox ontvangen door een aanmelding via kleinekracht@hervormdouddorp.nl
 
De naam van ons contactblad is ontleend aan de tekst die opgetekend staat in Openbaring 3:8 - Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend.
 
In de kanttekeningen bij de Statenvertaling staat over ‘kleine kracht’ vermeld: Namelijk van uzelf of bij uzelf, om zo groot een werk te volbrengen. Dus, wijl gij getrouw zijt in het bewaren van Mijn Woord, zo zal Ik u de deur door Mijn Geest openen, en niemand hoezeer hij daartegen woelt, zal zulks verhinderen. Want de kracht Gods wordt in zwakheid volbracht (2 Korinthe 12:9).
 
Klik hier voor de laatste editie van de Kleine Kracht. 
 

terug