maandag 13 februari 2023

Gemeente avond

Datum: 
 maandag 13 februari 2023
Locatie: 
 de Morgenster

Allen weer van harte uitgenodigd op de gemeenteavond. Het is goed om als gemeente (en helemaal als belijdende leden) eens in het jaar samen te komen om als kerkenraad en gemeente elkaar te ontmoeten en dingen te kunnen bespreken die er leven. Na een kort bezinnend gedeelte, hopen de beide colleges (van kerkrentmeesters en van diakenen) inzage te geven in de gang van zaken en misschien kan er vanuit enkele commissies ook nog wat gedeeld worden. Ook is er altijd de mogelijkheid om een of meerdere vragen te stellen. We hopen u te verwelkomen in De Morgenster.

terug