Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024


Steunt u dit prachtige werk?
Want God heeft een blijmoedige gever lief
-2 Korinthe 9:7b-


Om alle kosten van het gemeente zijn te kunnen dragen zijn inkomsten nodig. Inkomsten ontvangen we onder andere uit de collecten tijdens de kerkdiensten, de verhuur van onze gebouwen, het vele werk van de Activiteitencommissie en uit de giften van Actie Kerkbalans. In de achterliggende periode zijn we als Kerkrentmeesters bezig geweest met het verkrijgen van een Solvabiliteitsverklaring in verband met het beroepingswerk. Met deze verklaring wordt de financiële gezondheid van onze gemeente voor de toekomst beoordeeld door de landelijke kerk. We hebben hiervan geleerd hoe zwaar in deze beoordeling de vaak structurele giften uit Actie Kerkbalans meetellen. Om deze reden willen we u oproepen om dit jaar voor het eerst of opnieuw mee te doen met Actie Kerkbalans.

Klik hier om u gift direct via Ideal te betalen.

Als College van Kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat de inkomsten uit de Actie Kerkbalans nog altijd een groeiende inkomstenbron vormen. Ten slotte, onze gemeente heeft een ANBI status. Dit wil zeggen dat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 
We danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Heeft u vragen of een opmerking?
Mail naar kerkrentmeesters@hervormdouddorp.nl


 
terug