Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Bijna is het zover, de jaarmarkt van 2019. Als commissie zien we erg uit naar deze dag, u toch ook? Hierbij doen wij een laatste oproep, want we kunnen nog wel wat spullen en hulp gebruiken.

Vrijwilligersavond
Staat het al in u agenda, de vrijwilligersavond van 21 mei? Ons doel van de vrijwilligersavond is, om alles voor de jaarmarkt nog eens door te nemen en het één en ander over de markt met u te delen. Via de mail krijgt u als vrijwilliger nog verdere informatie en uitnodiging voor deze avond.
De avond begint om 19.30 uur in ‘De Morgenster’.

Hulp
Fijn dat inmiddels al heel wat gemeenteleden zich hebben opgegeven om te helpen deze dag. Echter zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Mocht u/jij zin hebben om  deze dag of een dagdeel te komen helpen dan horen we het graag, alle hulp in welkom. U kunt zich opgeven via de mail:

Gebakkraam
Ook dit jaar willen we op de markt weer eigen gebakken koekjes, cake, taart etc. verkopen. Dit kan echter niet zonder uw hulp. We zijn op zoek naar vrijwilligers die hiervoor wat willen maken. Alles wat u bakt is welkom. Graag vragen we u, om het gemaakte zo te verpakken dat het door de verkoper zo meegenomen kan worden. U kunt de lekkernijen voor 31 mei afgeven Preekhillaan 12, of 31 mei ’s morgens bij de gebakkraam.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Anne Grinwis.

Poppenkleertjes
Voor de jaarmarkt zijn een aantal gemeenteleden bezig met het naaien van poppenkleertjes. Hebt u zin en tijd om (mee) te naaien, dan kunt u contact opnemen met Adrianne Grinwis of Elma Roelse. A.s. dinsdag 7 mei kunt u vanaf 9.00 bij Adrianne terecht om samen te naaien. Er is stof e.d. genoeg. U kunt natuurlijk ook stof ophalen om thuis te naaien.

2de handskleding
Alle 2de handskleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.

2de handsspullen
2de hands spullen, glas en servieswerk wat nog in goede staat en bruikbaar is kan gebracht worden op, Preekhillaan 12. Als het mogelijk is graag aanleveren in stevige dozen. Grote meubelstukken en computers kunnen we helaas niet aannemen.

Levensmiddelen
Ook hebben we nog genoeg plek op de levensmiddelenkraam. Levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum. Om deze kraam te vullen zijn we op zoek naar allerlei levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum.

Big shoppers
Ook zijn we nog steeds op zoek naar big shoppers, zodat we deze aan het eind van de dag kunnen verkopen en de bezoekers deze kunnen vullen met 2de hands spullen. Heeft u wat staan, dan kunt u het brengen bij Daniëlle Quist, Emmaweg 3 of Anne Grinwis Preekhillaan 12

Adopteer een kraam
Zoals u wellicht in de vorige Kleine Kracht gelezen hebt, is er een mogelijkheid om een kraam de adopteren. Voor een bedrag van 15 euro sponsort u een kraam. Fijn dat er al door heel wat mensen op deze wijze een steentje is bijgedragen aan de markt. U kunt nog steeds sponsoren, door een bedrag van € 15,- (of meer) over te maken op bankno. NL18 RABO 0146 3826 25 met vermelding: sponsorkraam 2019.

Jaarmarkt
Als laatste willen we als commissie iedereen hartelijk uitnodigen om 31 mei een kijkje te komen nemen op de jaarmarkt. Er is van alles te koop, zoals: groenten en fruit, kaas, eigen gebakken koekjes en cake, patat, wafels en andere lekkernijen. Ook wordt er dit jaar ijs verkocht.
Via een lootje kunt u wat winnen bij de levensmiddelenkraam, ook worden er diverse andere dingen verloot.
Verder zijn er de bekende 2de hands spullen, kleding en boeken te koop.
Ook aan de kinderen is er gedacht, er worden kinderactiviteiten georganiseerd, terwijl ouders en/of grootouders onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers uit kunnen rusten op het terras.
Verder zijn er sieraden, hoeden, brocante, fotokaarten etc. te koop.
De vrouwenkring zal er staan met een evangelisatiekraam, met ook zelf gemaakte spullen.  
Zoals u leest is er te veel om op te noemen.
Kom langs en laat u verrassen.

Kleedjesmarkt
Zaterdag 22 juni wordt er weer een kleedjesmarkt georganiseerd. U bent dan in de gelegenheid om uw eigen spullen te verkopen.
Een plekje van 4 meter kost 10 euro.
Voor deelname kunt u zich aanmelden bij Daniëlle Quist, 06-23464879 of per mail naar