Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2019 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Terugblik Jaarmarkt
De jaarmarkt ligt alweer een maand achter ons. Met dankbaarheid kijken we terug op deze dag. Van vroeg tot laat waren er mensen bereid om te helpen, de liefde onderling was voelbaar. Ook het eten na afloop, met 61 mensen, het was geweldig en fijn om zo de dag met elkaar nog even door te nemen. Vanaf deze plaats nogmaals dank aan alle vrijwilligers en sponsoren, die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt. De opbrengst van de jaarmarkt is € 7.254,13!

Kleedjesmarkt
Ook de kleedjesmarkt ligt al weer achter ons. Het was een geslaagde en gezellige dag. Bij de 30 kleedjes die er waren, was er van alles te vinden. Op het terras kon er uitgerust worden onder het genot van wat lekkers. Ook deze dag waren er weer vrijwilligers bereid om ons te komen helpen of ze hadden vooraf iets lekkers gebakken voor bij de koffie. Allen hartelijk dank voor jullie hulp. Ook de sponsoren van deze dag, hartelijk dank. De opbrengst van de kleedjesmarkt is € 900,-
Snoeprollen
Zoals u misschien weet, zijn er op de Jaarmarkt en op de kleedjesmarkt snoeprollen verkocht. Deze snoeprollen hebben wij ingekocht voor een leuk bedrag.
Er zijn er nog genoeg over, dus mocht uw voorraad op zijn, dan horen wij het graag. De prijs is 9 rollen voor € 5,-. Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Alette Steenbergen (06 57167832) of mailen naar .

Fietspuzzeltocht
Het is nog niet zover, maar alvast voor in uw agenda, maandag 5 augustus wordt onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. De fietstocht zal ongeveer 20 km zijn en gaat door Ouddorp en omstreken. Onderweg is er een stop en na afloop kunt u nog wat lekkers kopen. Deelname is € 3,- per persoon, starten is mogelijk tussen 18.30 en 19.00 uur. Startlocatie is de Dorpskerk.

Presentatie/goede doelenmarkt
Net als voorgaande jaren is ons voornemen om met boerenlanddag 7 september 2019 D.V. een presentatie/goede doelenmarkt te organiseren. U kan/mag uw vereniging/organisatie of stichting deze dag presenteren, promoten of eventueel goederen verkopen. (Uitzondering eet en drinkwaren of alcoholische dranken)
De markt zal zijn van 9.30 tot 16.00 uur. Rond de Dorpskerk Weststraat 2 Ouddorp.
Inschrijven kan via: tot en met zaterdag 10 augustus 2019. Er wordt een bijdrage van € 25,00 euro gevraagd voor de kraam die tot uw beschikking zal staan. We zien uit naar uw komst.