Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Nieuws Nieuws
Terugblik Jaarmarkt
We kijken heel dankbaar terug op een prachtige Jaarmarkt. Wat hadden we een mooie dag met veel hulp en veel bezoekers, fijne gesprekken en veel gezelligheid! We willen nogmaals iedereen hartelijk danken die in de dagen voor de Jaarmarkt, op de Jaarmarkt zelf en de dag er na, in welke vorm dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de markt. De netto opbrengt van de markt is: € 7188,74.

Fietstocht
Op maandagavond 19 augustus vindt onze jaarlijkse fietstocht plaats. In de volgende Kleine Kracht meer informatie hierover, maar we hopen dat u de tocht alvast in uw agenda wil zetten.

Commissielid/leden gevraagd
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die onze commissie willen versterken. Omdat we niet meer het hele jaar door veel acties organiseren, maar ons richten op een paar leuke acties, ben je hier zeker niet elke dag mee bezig. Naast het organiseren van de acties houden we ook de social media bij en schrijven we deze stukjes in de Kleine Kracht. Lijkt het je leuk je bij de commissie te voegen laat het dan weten bij Anne, Daniël, Gerco of Marlies!