Zendingsmiddag/avond Zendingsmiddag/avond
Op D.V. woensdag 3 april hopen Nico en Jolanda Bontenbal ons iets te komen vertellen over het zendingswerk in Malawi.
Nico en Jolanda hebben daar jaren zendingswerk verricht en zijn enkele weken geleden teruggekeerd naar Nederland.

‘s Middags om 16.00 uur zijn alle kinderen en jongeren hartelijk welkom.
Dan zullen ze speciaal voor de jeugd een presentatie geven.

Aansluitend zullen we samen een patatje eten.

‘s Avonds om 19.30 uur geven Nico en Jolanda een presentatie voor de hele gemeente.

Hartelijk welkom dus voor groot en klein in ‘De Morgenster’

We zien uit naar uw en jouw komst!
 
terug