Op reis door de bijbel aan de hand van zeven woorden Op reis door de bijbel aan de hand van zeven woorden
Vanaf 17 juli a.s. tot en met 11 september 2021 zal de Dorpskerk op zaterdag voor bezoek opengesteld worden vanaf 10:00 uur tot 15:00 uur. Er zal een tentoonstelling zijn van schilderkunstwerken van ds Sjaak Maliepaard met als thema “Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden”. Uitgaande van de Stichting “uit Uw hand”.

Ds Sjaak Maliepaard  (1954), geboren in Haarlem, getrouwd sinds 1974 met Heleen,
is na een loopbaan als politieagent eerst in Haarlem en later in Barneveld, sinds nov. 1987, predikant. Sinds 24 december j.l. mocht hij met emeritaat gaan. Hij is altijd creatief geweest, maar sinds het jaar 2000 is zijn gave van het schilderen ontdekt. Hij bestudeert het Woord, mag erover preken en zo af en toe, zoals hij zelf zegt, maakt hij er een “werkje” van. Na een evangelisatie actie met een aantal schilderijen, bleek het een prachtig middel te zijn om het evangelie te kunnen delen. En dat is nog steeds de drive van hem en zijn vrouw. Hij wil graag d.m.v. de schilderijen Jezus prediken. Tegelijk steunen ze met de verkoop van producten, n.a.v. de schilderijen, twee goede doelen in Israël. Ze geven door het hele land presentaties, d.m.v. een PowerPointpresentaties en leggen aan de hand van de schilderijen het evangelie uit. Dit alles in ondergebracht in de stichting: Uit Uw hand.

ww.uituwhand.nlwww.drievoudigsnoer.nl

Wat opvalt is dat op veel schilderijen het Woord weer terugkomt.  Want het is immers van Woord naar beeld, maar ook van beeld naar Woord.  Ook ziet u veel Hebreeuwse woorden geschilderd en Joodse symbolen om te benadrukken dat wij, als gelovigen,  ingelijfd zijn bij Israël.

De tentoonstelling heeft de naam meegekregen: Op reis door de Bijbel aan de hand van zeven woorden. Zeven olieverfschilderijen verbeelden deze zeven kernwoorden van het Bijbels mensbeeld, als kern van de tentoonstelling, ondersteund door andere schilderijen van diverse grootte. Voor de kinderen is er een boekje met uitleg, zodat u gerust uw kinderen kunt meenemen om het te bekijken en er wellicht ook iets van te leren. Er is ook een leuke letterpuzzel om details van de schilderijen op te zoeken. We hopen dat er veel gasten de tentoonstelling zullen bezoeken, zodat het een heenwijs mag zijn naar de Heere Jezus als onze Borg en Zaligmaker. Mijn vrouw en ik hopen een of meerdere zaterdagen aanwezig te zijn. Moge naast de orgelconcerten ook dit tot zegen zijn.


 
terug