Actie Kerkbalans 2020 / Giften

Opbrengst: € 1.320,00 | Streefbedrag: € 0,00 | Nog nodig: € -1.320,00

Kerkbalans staat inmiddels in een lange traditie van onze kerk waarbij de leden en andere actief meelevenden om steun gevraagd wordt. En dat is hard nodig. Want waar je voor geeft, dat wil je behouden. En als het even kan, laten groeien. De apostel Paulus omschrijft deze steun als het bijdragen tot de behoeften van de heiligen en het trachten naar herbergzaamheid (Rom. 12 vers 13). In dat perspectief betekent Actie Kerkbalans dat je als kerklid (of anders aangeslotenen) op basis van je gelovige betrokkenheid ook financieel bijdraagt aan de gemeente van de Kerk als instrument van onze Heere in deze wereld!