Actie Kerkbalans 2018

Opbrengst: € 720,00 | Streefbedrag: € 0,00 | Nog nodig: € -720,00

Het thema van de Actie Kerkbalans voor 2018 is  "Geef voor je kerk". We mogen dankbaar zijn dat in ons dorp nog een kerk is. Vele kerken in ons land worden afgebroken. Onder andere omdat er te weinig financiële middelen zijn om de gebouwen
te onderhouden. We zijn als kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Ouddorp dankbaar, dat het  in 2017 mogelijk bleef om onze kerk en pastorie goed te blijven onderhouden. Dankzij uw offervaardigheid. Maar ook, en dat mag zeker opgemerkt worden, dankzij de vele uren die vrijwilligers hebben besteed voor onze kerk. Want "Geef voor je kerk" is niet alleen in euro’s  uit te duiden maar ook in het vrijwilligerswerk. Dat alles mag gebeuren uit liefde! Voor de Koning van de Kerk. Zodat door uw liefde en offervaardigheid elke keer het Evangelie nog verkondigd mag worden. We hopen ook met de Actie Kerkbalans 2018 als kerkrentmeesters verblijd te mogen worden met de opbrengst. Dat het geven voor de kerk de liefde van uw en ons hart is.

 

terug