Dabar 2020

Dabar 2020
Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings. Zo ook in Ouddorp. 

Zoals het er nu voorstaat, zal er ook D.V. deze zomervakantie vanaf zaterdag 25 juli twee weken een DABAR team aanwezig zijn op camping Witte te Ouddorp. De teamleden verzorgen daar een afwisselend recreatieprogramma en delen hun geloof met de mensen die op de camping verblijven. Zij getuigen in woord en daad van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.
Vanwege de corona heeft de eilandelijke evangelisatiecommissie een protocol opgesteld, waaraan de teamleden zich zullen houden, dit om te voorkomen dat teamleden en of  campingasten besmet zullen raken.
Dit betekent dat de opzet van DABAR dit jaar beperkter is dan de voorafgaande jaren en dit jaar ook echt alléén bestemd is voor de campinggasten. Hoewel we het normaal gesproken heel fijn vinden als u een kijkje komt nemen op de camping tijdens de DABAR weken, vragen we u en jou dringend om dat dit jaar NIET te doen.
Hoewel we het als commissie (en ook de campingeigenaar) op dit moment verantwoord vinden om DABAR door te laten gaan, kan het zijn dat de situatie rondom de corona zodanig verandert, dat het niet langer meer verantwoord is en dan zal DABAR niet doorgaan, dan wel stoppen. We vragen u en jou te bidden dat DABAR door zal kunnen gaan en de Heere het evangelisatiewerk op camping Witte wil zegenen en mensen de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Heere en Heiland. 
terug