Dabar 2018

Dabar 2018
Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl. Jaarlijks gaat het om zo'n 450 jongeren, die werken op meer dan 20 campings. Zo ook in Ouddorp. 

Dit jaar is Camping Witte aan de Klarebeekweg bereid gevonden om het mooie Dabar werk te laten plaatsvinden. Het zal dit eerste jaar een zeer kleinschalig karakter hebben, waarbij ook geheel wordt teruggegaan naar de basis. Evangelisatie en contact met de camping gasten. Onze gemeente zal dit eerste jaar bij deze camping dienen als zogenaamde adoptie gemeente. Een en ander zal te zijner tijd verder worden gecommuniceerd. We zijn de Heere heel dankbaar dat er onverwacht toch een nieuwe camping is gevonden in Ouddorp om dit mooie werk voort te zetten.


Nieuwsflits
Op zaterdag 23 juni is de ontmoetingsdag met de beide DABAR teams gehouden in Ouddorp. Beide teams waren goed vertegenwoordigd en na een korte Bijbelstudie door Ds. De Borst zijn de campingprogramma's doorgesproken. Tenslotte is er een bezoek gebracht aan Camping Witte aan de Klarebeekweg 10, waar dit jaar het DABAR haar invulling hoopt te krijgen. De eerste twee weken van het DABAR werk is onze gemeente de zogenaamde Adoptiegemeente, wat in houdt dat hier en daar wat hand-en-span diensten worden verlangd. Namens ons als Adoptiegemeente gemeente hebben we Marielle Rabouw bereidt gevonden om als contactpersoon te fungeren, zij zal dus mogelijk een keer beroep doen op uw hulp.
Het is gebruikelijk dat het betreffende DABAR team de zondagochtenden bij de Adoptiegemeente de kerkdienst bij woont. In ons geval gaat het dan om zondag 22 en zondag 29 juli, en naar concrete invulling wordt nog gezocht omdat we ook graag de samenwerking met de Gereformeerd Kerk hierin betrekken. Let op, op de zondagavonden zal er geen campingdienst voor eilandelijke gemeenteleden worden gehouden, maar slechts een kleine variant voor alleen campinggasten.
Toch is het belangrijk voor de Eilandelijke Evangelisatie Commissie om de oude vertrouwde tentdienst met alle betrokken vanuit het hele eiland en daar buiten vorm te geven. Daarom hopen we op Zaterdagavond 4 augustus een tentdienst te organiseren met Sing-in en meditaties op het terrein van De Bever aan de Dijkstelweg 12 Ouddorp. De aanvang zal zo rond 18.30 uur zijn en het verdere programma wordt momenteel vorm gegeven in samenwerking met de beide teams.


 
terug